Plenos ordinarios municipales 08/02/2024 18:34

Fecha de subida: 10/04/2024 12:42

Descripción: PM 02-2024

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Tipo de certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:15-00:00:40

Fuertes Matxin, Isabel

00:00:40-00:01:31

Elicechea Beitia, Ainara

00:01:31-00:01:33

Fuertes Matxin, Isabel

00:01:33-00:01:42

Elicechea Beitia, Ainara

00:01:42-00:01:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:55-00:02:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:55-00:02:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:21-00:02:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:21-00:02:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:52-00:03:36

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:03:36-00:05:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:52-00:06:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:52-00:06:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:20-00:07:33

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:33-00:09:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:20-00:07:33

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:33-00:09:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:00-00:15:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:33-00:09:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:00-00:15:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:00-00:15:56

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:15:56-00:17:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:17:50-00:18:23

Antxordoki Recondo, Jon

00:18:23-00:18:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:54-00:19:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:54-00:19:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:01-00:19:15

Loinaz Urruzola, Uxue

00:19:15-00:20:30

Agirretxe Iradi, Oihan

00:20:30-00:21:12

Gorostegi Aliri, Asier

00:21:12-00:21:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:54-00:22:02

Fernandez Castrillo, Nuria

00:22:02-00:22:44

Loinaz Urruzola, Uxue

00:22:44-00:23:18

Fernandez Castrillo, Nuria

00:23:18-00:24:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:11-00:24:16

Mateos Jimenez, David

00:24:16-00:24:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:40-00:24:43

Agirretxe Iradi, Oihan

00:24:43-00:25:07

Mateos Jimenez, David

00:25:07-00:25:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:35-00:27:27