Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/03/16 09:16

Igotze data: 2022/05/27 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:24-00:00:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:24-00:00:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:33-00:00:44

Egea Jauregi, Fco. Xabier

00:00:44-00:01:39

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:39-00:02:10