Ez ohiko Udal Batzarra - Pleno Extraordinario 2019/06/25 09:41

Igotze data: 2021/02/19 11:13

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:00:01-00:00:40

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:00:40-00:01:07

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:00:01-00:00:40

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:00:40-00:01:07

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:07-00:01:28

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:00:40-00:01:07

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:07-00:01:28

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:28-00:03:04

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:07-00:01:28

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:28-00:03:04

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:03:04-00:06:52

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:01:28-00:03:04

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:03:04-00:06:52

Antxordoki Rekondo, Jon

00:06:52-00:07:21

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:07:21-00:09:09

Antxordoki Rekondo, Jon

00:09:09-00:09:30

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:09:30-00:11:46

Martin Tejeria, Jon

00:11:46-00:12:20

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:12:20-00:13:50

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:13:50-00:16:14

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:12:20-00:13:50

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:13:50-00:16:14

Martin Tejeria, Jon

00:16:14-00:16:52

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:16:52-00:19:07

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:19:07-00:21:50

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:16:52-00:19:07

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:19:07-00:21:50

Martin Tejeria, Jon

00:21:50-00:23:00

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:23:00-00:27:18

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:27:18-00:28:05

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:23:00-00:27:18

Zaballos de Llanos, Jesús Maria

00:27:18-00:28:05