Ohizko udalbatzarrak 2019/09/05 09:42

Igotze data: 2021/02/19 11:15

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Zaballos de Llanos, Jesús

00:00:10-00:29:35

Ares Rodríguez, David

00:29:35-00:40:18

Antxordoki Rekondo, Jon

00:40:18-00:48:51

Martin Tejeria, Jon

00:48:51-00:49:14

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:49:14-00:51:48

Loinaz Urruzola, Uxue

00:51:48-00:54:25

Martin Tejeria, Jon

00:54:25-00:56:47

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:56:47-01:04:01

Zaballos de Llanos, Jesús

01:04:01-01:44:10

Antxordoki Rekondo, Jon

01:44:10-01:45:39

Martin Tejeria, Jon

01:45:39-01:54:08

Zaballos de Llanos, Jesús

01:54:08-02:06:22