Ohizko udalbatzarrak 2019/10/14 06:42

Igotze data: 2021/02/19 11:15

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Zaballos de Llanos, Jesús

00:00:18-00:01:25

Zaballos de Llanos, Jesús

00:00:18-00:01:25

Zaballos de Llanos, Jesús

00:01:27-00:01:37

Antxordoki Rekondo, Jon

00:01:37-00:04:17

Zaballos de Llanos, Jesús

00:04:17-00:04:28

Valdivia Calvo, Agustín

00:04:28-00:07:27

Zaballos de Llanos, Jesús

00:07:27-00:07:32

Antxordoki Rekondo, Jon

00:07:32-00:09:19

Zaballos de Llanos, Jesús

00:09:19-00:09:23

Valdivia Calvo, Agustín

00:09:23-00:10:32

Zaballos de Llanos, Jesús

00:10:32-00:10:36

Antxordoki Rekondo, Jon

00:10:36-00:10:59

Zaballos de Llanos, Jesús

00:10:59-00:11:53

Martin Tejeria, Jon

00:11:53-00:12:26

Zaballos de Llanos, Jesús

00:12:26-00:12:46

Valdivia Calvo, Agustín

00:12:46-00:17:24

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:17:24-00:17:36

Antxordoki Rekondo, Jon

00:17:36-00:20:20

Zaballos de Llanos, Jesús

00:20:20-00:20:25

Martin Tejeria, Jon

00:20:25-00:27:03

Zaballos de Llanos, Jesús

00:27:03-00:27:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:27:10-00:29:12

Zaballos de Llanos, Jesús

00:29:12-00:35:53

Zaballos de Llanos, Jesús

00:29:12-00:35:53

Zaballos de Llanos, Jesús

00:35:56-00:40:12

Antxordoki Rekondo, Jon

00:40:12-00:41:05

Zaballos de Llanos, Jesús

00:41:05-00:41:06

Martin Tejeria, Jon

00:41:06-00:42:13

Zaballos de Llanos, Jesús

00:42:13-00:42:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:42:19-00:42:33

Zaballos de Llanos, Jesús

00:42:33-00:43:21

Zaballos de Llanos, Jesús

00:42:33-00:43:21

Zaballos de Llanos, Jesús

00:43:22-00:43:41

Martin Tejeria, Jon

00:43:41-00:44:18

Zaballos de Llanos, Jesús

00:44:18-00:48:12

Martin Tejeria, Jon

00:48:12-00:48:40

Zaballos de Llanos, Jesús

00:48:40-00:51:30

Antxordoki Rekondo, Jon

00:51:30-00:52:06

Zaballos de Llanos, Jesús

00:52:06-00:52:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:52:07-00:52:31

Zaballos de Llanos, Jesús

00:52:31-00:52:47

Antxordoki Rekondo, Jon

00:52:47-00:54:26

Zaballos de Llanos, Jesús

00:54:26-00:54:46

Loinaz Urruzola, Uxue

00:54:46-00:55:26

Zaballos de Llanos, Jesús

00:55:26-00:55:42

Zaballos de Llanos, Jesús

00:55:26-00:55:42

Zaballos de Llanos, Jesús

00:57:41-00:58:45