Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/09/01 09:05

Igotze data: 2023/11/03 23:46

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:18-00:02:58

Ares Rodriguez, David

00:02:58-00:10:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:24-00:17:38

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:17:38-00:19:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:00-00:19:01

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:19:01-00:20:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:49-00:20:50

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:20:50-00:21:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:51-00:21:53

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:21:53-00:21:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:55-00:21:57

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:21:57-00:22:58

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:58-00:23:07

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:23:07-00:23:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:11-00:23:52

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:23:52-00:24:29

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:29-00:24:31

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:24:31-00:24:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:45-00:24:50

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:24:50-00:25:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:24-00:25:26

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:25:26-00:25:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:28-00:25:39

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:25:39-00:26:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:26:28-00:27:06

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:27:06-00:27:43

Valdivia Calvo, Agustin

00:27:43-00:29:18

Alkorta Barragan, Estitxu

00:29:18-00:29:21

Valdivia Calvo, Agustin

00:29:21-00:31:04

Antxordoki Recondo, Jon

00:31:04-00:33:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:33:08-00:33:15

Martin Tejeria, Jon

00:33:15-00:39:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:39:45-00:40:25

Martin Tejeria, Jon

00:40:25-00:40:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:40:37-00:40:59

Martin Tejeria, Jon

00:40:59-00:41:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:41:42-00:41:49

Martin Tejeria, Jon

00:41:49-00:42:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:42:03-00:42:09

Martin Tejeria, Jon

00:42:09-00:42:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:42:18-00:42:37

Martin Tejeria, Jon

00:42:37-00:43:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:43:55-00:44:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:43:55-00:44:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:44:32-00:45:56