Ohizko udalbatzarrak 2022/10/13 18:33

Igotze data: 2023/11/03 23:46

Deskribapena: UB 14/2022

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:44-00:02:56

Ares Rodriguez, David

00:02:56-00:05:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:46-00:05:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:46-00:05:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:51-00:06:36

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:51-00:06:36

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:37-00:06:43

Ares Rodriguez, David

00:06:43-00:11:44

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:44-00:11:52

Nogales Benito, Boris

00:11:52-00:15:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:15:18-00:15:31

Martin Tejeria, Jon

00:15:31-00:18:40

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:18:40-00:19:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:55-00:22:41

Iglesias Sanchez, Maite

00:22:41-00:23:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:08-00:23:43

Martin Tejeria, Jon

00:23:43-00:23:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:51-00:23:59

Fernandez Castrillo, Nuria

00:23:59-00:25:26

Martin Tejeria, Jon

00:25:26-00:25:58

Fernandez Castrillo, Nuria

00:25:58-00:26:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:26:40-00:27:55