Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/10/21 09:30

Igotze data: 2023/11/03 23:46

Deskribapena: UB 21/2022

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:31-00:01:47

Martin Tejeria, Jon

00:01:47-00:02:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:34-00:03:01

Antxordoki Recondo, Jon

00:03:01-00:03:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:51-00:04:01

Fernandez Castrillo, Nuria

00:04:01-00:04:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:42-00:05:03