Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/11/02 09:04

Igotze data: 2023/11/03 23:46

Deskribapena: Azaroaren 2ko Ez-Ohiko Udal Batzarra

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:43-00:00:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:43-00:00:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:58-00:01:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:58-00:01:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:25-00:02:26

Ares Rodriguez, David

00:02:26-00:05:57

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:05:57-00:08:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:00-00:08:07

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:07-00:08:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:53-00:09:52

Antxordoki Recondo, Jon

00:09:52-00:11:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:56-00:12:22

Antxordoki Recondo, Jon

00:12:22-00:12:47

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:47-00:12:54

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:12:54-00:14:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:14:28-00:14:31

Antxordoki Recondo, Jon

00:14:31-00:14:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:14:52-00:15:17

Antxordoki Recondo, Jon

00:15:17-00:15:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:15:32-00:16:01

Loinaz Urruzola, Uxue

00:16:01-00:16:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:38-00:16:56

Antxordoki Recondo, Jon

00:16:56-00:18:10

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:18:10-00:20:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:05-00:20:57

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:20:57-00:21:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:40-00:21:47

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:21:47-00:22:47

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:47-00:23:13

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:23:13-00:23:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:57-00:24:02

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:24:02-00:25:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:08-00:27:46

Ares Rodriguez, David

00:27:46-00:30:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:30:46-00:31:20

Antxordoki Recondo, Jon

00:31:20-00:33:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:33:50-00:33:54

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:33:54-00:40:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:40:07-00:42:25