Ohizko udalbatzarrak 2022/11/10 18:30

Igotze data: 2023/11/03 23:46

Deskribapena: UB 17-2022

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:27-00:01:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:27-00:01:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:00-00:02:19

Barcaiztegui Navarro, Sandra

00:02:19-00:05:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:31-00:06:10

Antxordoki Recondo, Jon

00:06:10-00:06:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:30-00:06:33

Acevedo Belldarrain, Lurdes

00:06:33-00:06:47

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:47-00:07:10

Acevedo Belldarrain, Lurdes

00:07:10-00:09:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:07-00:09:17

Barcaiztegui Navarro, Sandra

00:09:18-00:12:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:55-00:13:33

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:13:33-00:15:10

Valdivia Calvo, Agustin

00:15:10-00:15:14

Acevedo Belldarrain, Lurdes

00:15:14-00:16:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:50-00:16:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:50-00:16:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:57-00:17:06

Ares Rodriguez, David

00:17:06-00:18:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:22-00:18:26

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:18:26-00:20:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:03-00:21:16

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:21:16-00:21:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:24-00:21:39

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:21:39-00:21:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:56-00:22:14

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:22:14-00:26:17

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:26:17-00:28:07

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:28:07-00:29:12

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:29:12-00:29:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:29:38-00:29:54

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:29:54-00:29:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:29:59-00:30:43