Ohizko udalbatzarrak 2022/11/24 09:02

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 18-2022

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:05-00:01:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:05-00:01:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:21-00:01:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:21-00:01:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:59-00:02:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:59-00:02:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:36-00:03:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:36-00:03:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:12-00:05:06

Martin Tejeria, Jon

00:05:06-00:08:09

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:09-00:10:59

Martin Tejeria, Jon

00:10:59-00:14:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:14:50-00:19:20

Martin Tejeria, Jon

00:19:20-00:23:15

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:15-00:26:36

Ares Rodriguez, David

00:26:36-00:28:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:28:59-00:29:53

Antxordoki Recondo, Jon

00:29:53-00:31:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:31:05-00:32:00