Ohizko udalbatzarrak 2022/12/15 18:30

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 19-2022

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:00-00:00:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:39-00:02:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:04-00:03:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:35-00:04:46

Nogales Benito, Boris

00:04:47-00:07:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:50-00:07:56

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:07:57-00:09:09

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:10-00:14:02

Nogales Benito, Boris

00:14:03-00:16:13

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:14-00:18:28

Ares Rodriguez, David

00:18:29-00:19:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:54-00:19:57

Uranga Churruca, Angel

00:19:58-00:21:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:12-00:22:34

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:22:35-00:23:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:56-00:24:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:23-00:24:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:00-00:26:23

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:26:24-00:30:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:30:23-00:30:27

Antxordoki Recondo, Jon

00:30:28-00:32:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:32:41-00:32:44

Martin Tejeria, Jon

00:32:45-00:40:26

Valdivia Calvo, Agustin

00:40:28-00:41:27

Duran Urbistondo, Nagore

00:41:28-00:41:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:41:47-00:43:23

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:43:24-00:43:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:43:51-00:44:14

Valdivia Calvo, Agustin

00:44:15-00:44:23

Nogales Benito, Boris

00:44:24-00:48:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:48:21-00:50:03

Mateos Jimenez, David

00:50:04-00:50:19

Valdivia Calvo, Agustin

00:50:20-00:50:31

Loinaz Urruzola, Uxue

00:50:32-00:51:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:51:50-00:51:52

Acevedo Belldarrain, Lurdes

00:51:53-00:53:42