Ohizko udalbatzarrak 2023/02/09 18:32

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 02-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:19-00:00:33

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:19-00:00:33

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:34-00:01:44

Ares Rodriguez, David

00:01:44-00:08:06

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:06-00:10:35

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:10:35-00:10:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:56-00:11:09

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:11:09-00:11:13

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:13-00:11:15

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:11:15-00:12:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:07-00:12:50

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:12:50-00:12:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:53-00:13:02

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:13:02-00:13:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:16-00:13:45

Antxordoki Recondo, Jon

00:13:45-00:15:14

Valdivia Calvo, Agustin

00:15:14-00:15:19

Martin Tejeria, Jon

00:15:19-00:18:04

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:04-00:18:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:04-00:18:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:18-00:19:44

Uranga Churruca, Angel

00:19:44-00:20:09

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:09-00:21:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:09-00:21:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:21:21-00:21:28

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:21:28-00:25:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:35-00:27:17

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:27:17-00:27:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:27:31-00:27:32

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:27:32-00:27:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:27:41-00:27:56

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:27:56-00:30:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:30:35-00:30:59

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:30:59-00:32:53

Valdivia Calvo, Agustin

00:32:53-00:33:11

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:33:11-00:33:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:33:16-00:33:22

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:33:22-00:34:18

Alonso Ocariz, Jesús

00:34:18-00:34:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:34:41-00:35:43