Ohizko udalbatzarrak 2023/02/24 09:19

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 03-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:12-00:02:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:12-00:02:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:26-00:03:19

Martin Tejeria, Jon

00:03:19-00:04:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:54-00:05:18

Martin Tejeria, Jon

00:05:18-00:06:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:46-00:07:57

Martin Tejeria, Jon

00:07:57-00:09:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:20-00:10:17