Ohizko udalbatzarrak 2023/03/30 09:06

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 05-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:39-00:03:45

Ares Rodriguez, David

00:03:45-00:10:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:32-00:18:39

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:18:39-00:23:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:34-00:24:54