Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/04/11 19:02

Igotze data: 2023/11/03 23:47

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:01-00:00:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:01-00:00:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:30-00:02:13

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:02:14-00:03:21

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:22-00:03:28

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:03:29-00:04:40

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:04:41-00:04:53

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:04:54-00:06:27

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:06:28-00:06:58

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:06:59-00:07:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:42-00:08:21

Antxordoki Recondo, Jon

00:08:22-00:09:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:35-00:09:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:39-00:13:10

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:13:11-00:26:10

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:26:11-00:31:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:31:31-00:36:23

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:36:24-00:36:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:37:00-00:37:09

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:37:10-00:39:13

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:39:14-00:40:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:40:51-00:41:02

Fuertes Matxin, Isabel

00:41:03-00:46:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:46:04-00:50:15