Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/05/02 09:02

Igotze data: 2023/11/03 23:47

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:13-00:00:21

Fuertes Matxin, Isabel

00:00:21-00:03:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:18-00:03:24