Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/06/14 10:38

Igotze data: 2023/11/03 23:47

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Acevedo Beldarrain, Lourdes

00:00:03-00:01:45

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:01:45-00:05:40

Acevedo Beldarrain, Lourdes

00:05:40-00:07:43

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:07:43-00:08:20

Acevedo Beldarrain, Lourdes

00:08:20-00:08:44

Uranga Churruca, Angel

00:08:44-00:10:14

Acevedo Beldarrain, Lourdes

00:10:14-00:11:07