Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/06/17 10:35

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: Udala eratzeko sesioa

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Antxordoki Recondo, Jon

00:00:00-00:00:00

Gorostegi Aliri, Asier

00:00:00-00:00:00

Agirretxe Iradi, Oihan

00:00:00-00:00:00

Pildain Narvarte, Goizalde

00:00:00-00:00:00

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:00:00-00:00:00

Fuertes Matxin, Isabel

00:00:00-00:00:00

Acevedo Beldarrain, Lourdes

00:00:00-00:00:00

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:00:00-00:00:00

Barcaiztegui Navarro, Sandra

00:00:00-00:00:00

Fernandez Castrillo, Nuria

00:00:00-00:00:00

Alonso Ocariz, Jesús

00:00:00-00:00:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:00-00:00:00

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:00:00-00:00:00

Duran Urbistondo, Nagore

00:00:00-00:00:00

Mateos Jimenez, David

00:00:00-00:00:00

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:00:00-00:00:00

Loinaz Urruzola, Uxue

00:00:00-00:00:00