Ohizko udalbatzarrak 2023/07/13 09:04

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 14-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:06-00:01:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:06-00:01:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:33-00:02:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:33-00:02:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:35-00:03:33

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:03:33-00:04:02

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:02-00:04:27

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:02-00:04:27

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:28-00:06:01

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:28-00:06:01

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:02-00:08:04

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:04-00:08:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:40-00:09:03

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:09:03-00:09:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:35-00:10:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:35-00:10:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:19-00:10:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:19-00:10:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:47-00:12:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:47-00:12:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:17-00:12:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:17-00:12:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:36-00:13:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:36-00:13:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:39-00:16:45

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:16:45-00:17:14

Valdivia Calvo, Agustin

00:17:14-00:17:30

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:17:30-00:17:58

Valdivia Calvo, Agustin

00:17:58-00:18:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:17:58-00:18:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:06-00:18:09

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:06-00:18:09

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:10-00:18:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:10-00:18:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:33-00:22:45

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:22:45-00:25:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:08-00:25:17

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:25:17-00:25:23

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:23-00:25:24

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:25:24-00:25:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:25:31-00:25:39

Fuertes Matxin, Isabel

00:25:39-00:26:53

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:26:53-00:28:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:28:05-00:28:10

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:28:10-00:33:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:33:03-00:35:38