Ohizko udalbatzarrak 2023/07/21 09:04

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 15-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:07-00:01:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:07-00:01:03

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:05-00:02:47

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:02:47-00:05:25

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:25-00:08:18

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:18-00:08:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:31-00:08:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:31-00:08:38

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:43-00:11:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:43-00:11:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:42-00:13:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:42-00:13:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:43-00:15:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:43-00:15:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:15:46-00:16:51

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:16:51-00:19:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:52-00:22:27

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:22:27-00:24:21

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:21-00:25:26