Ohizko udalbatzarrak 2023/08/31 09:02

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 16-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:10-00:03:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:10-00:03:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:58-00:05:13

Zabaleta Garcia, Iñigo

00:05:13-00:08:19

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:19-00:08:23

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:23-00:09:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:16-00:09:22

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:09:22-00:10:24

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:10:24-00:10:44

Fernandez Castrillo, Nuria

00:10:44-00:11:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:31-00:13:53