Ohizko udalbatzarrak 2023/09/14 18:50

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: UB 17-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:16-00:00:27

Fuertes Matxin, Isabel

00:00:27-00:01:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:35-00:01:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:35-00:01:46

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:47-00:02:29

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:47-00:02:29

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:30-00:04:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:30-00:04:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:19-00:04:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:19-00:04:59

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:01-00:06:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:01-00:06:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:18-00:07:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:18-00:07:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:19-00:16:38

Loinaz Urruzola, Uxue

00:16:38-00:18:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:51-00:19:22

Antxordoki Recondo, Jon

00:19:22-00:19:43

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:43-00:19:46

Fernandez Castrillo, Nuria

00:19:46-00:23:36

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:36-00:23:44

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:36-00:23:44

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:45-00:23:59