Ohizko udalbatzarrak 2023/09/28 09:32

Igotze data: 2023/11/03 23:47

Deskribapena: ub 18-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:06-00:02:15

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:02:15-00:05:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:00-00:06:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:00-00:06:08

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:10-00:09:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:10-00:09:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:29-00:12:09