Ohizko udalbatzarrak 2019/10/15 09:49

Igotze data: 2021/02/19 11:16

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Zaballos de Llanos, Jesús

00:00:01-00:04:18