Ohizko udalbatzarrak 2023/10/31 09:06

Igotze data: 2024/04/10 12:42

Deskribapena: UB 20-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:11-00:02:48

Antxordoki Recondo, Jon

00:02:48-00:02:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:54-00:02:58

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:02:58-00:05:04

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:04-00:06:12

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:06:12-00:08:25

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:25-00:13:07

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:13:07-00:14:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:14:51-00:14:55

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:14:55-00:20:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:55-00:25:21

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:25:21-00:28:11

Valdivia Calvo, Agustin

00:28:11-00:28:17

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:28:17-00:32:10

Valdivia Calvo, Agustin

00:32:10-00:35:22