Ohizko udalbatzarrak 2023/10/31 09:42

Igotze data: 2024/04/10 12:42

Deskribapena: UB 21-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:01-00:00:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:23-00:01:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:19-00:03:18

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:03:18-00:05:06

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:06-00:06:32

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:06:32-00:07:22

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:22-00:07:40

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:07:40-00:08:00

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:00-00:09:14

Antxordoki Recondo, Jon

00:09:14-00:09:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:09:51-00:10:06