Ohizko udalbatzarrak 2023/11/09 18:34

Igotze data: 2024/04/10 12:42

Deskribapena: UB 22-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:08-00:00:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:08-00:00:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:38-00:01:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:38-00:01:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:53-00:04:04

Loinaz Urruzola, Uxue

00:04:04-00:04:33

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:33-00:04:41

Fernandez Castrillo, Nuria

00:04:41-00:05:48

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:48-00:05:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:48-00:05:52

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:53-00:08:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:08-00:08:13

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:19-00:08:33

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:08:33-00:08:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:58-00:09:07

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:09:07-00:10:13

Valdivia Calvo, Agustin

00:10:13-00:10:24

Fernandez Castrillo, Nuria

00:10:24-00:12:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:35-00:12:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:35-00:12:51

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:52-00:13:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:52-00:13:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:55-00:16:12

Valdivia Calvo, Agustin

00:13:55-00:16:12

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:13-00:17:18

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:17:18-00:17:34

Valdivia Calvo, Agustin

00:17:34-00:18:09

Agirretxe Iradi, Oihan

00:18:09-00:19:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:16-00:19:24

Fernandez Castrillo, Nuria

00:19:24-00:20:13

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:13-00:20:17

Agirretxe Iradi, Oihan

00:20:17-00:20:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:40-00:21:28

Antxordoki Recondo, Jon

00:21:28-00:22:23

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:23-00:22:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:23-00:22:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:29-00:23:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:22:29-00:23:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:23:46-00:23:56

Gorostegi Aliri, Asier

00:23:56-00:24:55

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:55-00:27:07

Loinaz Urruzola, Uxue

00:27:07-00:27:28

Valdivia Calvo, Agustin

00:27:28-00:27:35

Antxordoki Recondo, Jon

00:27:35-00:29:14