Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2023/11/29 18:35

Igotze data: 2024/04/10 12:42

Deskribapena: UB 23-2023

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:08-00:01:02

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:01:02-00:01:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:40-00:01:42

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:01:42-00:01:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:56-00:02:16

Antxordoki Recondo, Jon

00:02:16-00:02:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:30-00:02:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:30-00:02:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:59-00:04:02

Valdivia Calvo, Agustin

00:02:59-00:04:02

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:04-00:04:55

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:04:55-00:06:45

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:45-00:07:27

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:07:27-00:07:40

Valdivia Calvo, Agustin

00:07:40-00:08:10

Palacio de Ugarte, Jose Manuel

00:08:10-00:08:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:17-00:08:22

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:22-00:12:37

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:37-00:14:58

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:14:58-00:16:32

Valdivia Calvo, Agustin

00:16:32-00:18:34

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:18:34-00:18:35

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:35-00:18:40

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:18:40-00:18:44

Valdivia Calvo, Agustin

00:18:44-00:19:43