Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2024/02/21 18:32

Igotze data: 2024/04/10 12:42

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:10-00:03:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:10-00:03:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:50-00:05:27

Garmendia Arrieta, Estibaliz

00:05:27-00:06:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:54-00:06:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:54-00:06:57

Valdivia Calvo, Agustin

00:06:58-00:08:13

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:13-00:12:29

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:29-00:18:53

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:18:53-00:19:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:19:31-00:20:37

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:20:37-00:20:49

Valdivia Calvo, Agustin

00:20:49-00:20:57

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:20:57-00:24:18

Valdivia Calvo, Agustin

00:24:18-00:27:11

Antxordoki Recondo, Jon

00:27:11-00:27:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:27:24-00:27:30