Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2020/04/30 10:05

Igotze data: 2021/06/09 09:03

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:05-00:01:13

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:05-00:01:13

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:14-00:01:51

Martin Tejeria, Jon

00:01:51-00:03:57

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:57-00:04:17

Martin Tejeria, Jon

00:04:17-00:06:12

Valdivia Calvo, Agustín

00:06:12-00:07:32

Murua Guinea, Ion

00:07:32-00:12:29

Valdivia Calvo, Agustín

00:12:29-00:12:46

Martin Tejeria, Jon

00:12:46-00:13:26

Valdivia Calvo, Agustín

00:13:26-00:13:55

Martin Tejeria, Jon

00:13:55-00:14:26

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:26-00:14:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:26-00:14:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:35-00:16:18

Martin Tejeria, Jon

00:16:18-00:20:59

Valdivia Calvo, Agustín

00:20:59-00:21:16

Antxordoki Rekondo, Jon

00:21:16-00:25:45

Valdivia Calvo, Agustín

00:25:45-00:25:54

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:25:54-00:30:42

Valdivia Calvo, Agustín

00:30:42-00:31:54

Ares Rodríguez, David

00:31:54-00:32:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:32:50-00:36:25

Valdivia Calvo, Agustín

00:32:50-00:36:25

Valdivia Calvo, Agustín

00:36:26-00:38:07

Martin Tejeria, Jon

00:38:07-00:43:12

Valdivia Calvo, Agustín

00:43:12-00:59:10

Ares Rodríguez, David

00:59:10-01:02:31

Valdivia Calvo, Agustín

01:02:31-01:02:41

Antxordoki Rekondo, Jon

01:02:41-01:04:10

Valdivia Calvo, Agustín

01:04:10-01:04:23

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:04:23-01:05:58

Valdivia Calvo, Agustín

01:05:58-01:06:09

Murua Guinea, Ion

01:06:09-01:07:07

Valdivia Calvo, Agustín

01:07:07-01:07:26