Ohizko udalbatzarrak 2020/05/14 18:44

Igotze data: 2021/06/09 09:04

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Erlazionatutako dokumentuak

06.Akta_14_mayo-74krteB5.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:35-00:01:46

Egea Jauregi, Fco. Xabier

00:01:46-00:02:25

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:25-00:02:41

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:25-00:02:41

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:42-00:03:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:42-00:03:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:08-00:03:38

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:08-00:03:38

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:39-00:04:38

Loinaz Urruzola, Uxue

00:04:38-00:06:31

Valdivia Calvo, Agustín

00:06:31-00:06:37

Loinaz Urruzola, Uxue

00:06:37-00:07:45

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:45-00:07:52

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:07:52-00:10:24

Valdivia Calvo, Agustín

00:10:24-00:14:00

Valdivia Calvo, Agustín

00:10:24-00:14:00

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:01-00:15:07

Martin Tejeria, Jon

00:15:07-00:17:24

Valdivia Calvo, Agustín

00:17:24-00:17:33

Martin Tejeria, Jon

00:17:33-00:19:42

Valdivia Calvo, Agustín

00:19:42-00:19:48

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:19:48-00:23:13

Valdivia Calvo, Agustín

00:23:13-00:23:24

Martin Tejeria, Jon

00:23:24-00:26:17

Valdivia Calvo, Agustín

00:26:17-00:26:33

Martin Tejeria, Jon

00:26:33-00:27:49

Valdivia Calvo, Agustín

00:27:49-00:27:56

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:27:56-00:31:17

Valdivia Calvo, Agustín

00:31:17-00:33:44

Valdivia Calvo, Agustín

00:31:17-00:33:44

Valdivia Calvo, Agustín

00:33:45-00:34:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:33:45-00:34:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:34:36-00:35:09

Loinaz Urruzola, Uxue

00:35:09-00:40:13

Valdivia Calvo, Agustín

00:40:13-00:40:39

Antxordoki Rekondo, Jon

00:40:39-00:41:01

Valdivia Calvo, Agustín

00:41:01-00:41:10

Antxordoki Rekondo, Jon

00:41:10-00:41:14

Valdivia Calvo, Agustín

00:41:14-00:41:16

Antxordoki Rekondo, Jon

00:41:16-00:42:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:42:35-00:44:57

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:44:57-00:47:15

Valdivia Calvo, Agustín

00:47:15-00:52:58

Loinaz Urruzola, Uxue

00:52:58-00:54:14

Valdivia Calvo, Agustín

00:54:14-00:56:21

Ares Rodríguez, David

00:56:21-00:57:43

Valdivia Calvo, Agustín

00:57:43-00:57:46

Valdivia Calvo, Agustín

00:57:43-00:57:46

Valdivia Calvo, Agustín

00:57:47-00:58:18

Martin Tejeria, Jon

00:58:18-01:04:14

Valdivia Calvo, Agustín

01:04:14-01:06:46

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:06:46-01:09:23

Valdivia Calvo, Agustín

01:09:23-01:09:50

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:09:50-01:12:00

Valdivia Calvo, Agustín

01:12:00-01:13:04

Martin Tejeria, Jon

01:13:04-01:15:49

Valdivia Calvo, Agustín

01:15:49-01:15:58

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:15:58-01:18:41

Valdivia Calvo, Agustín

01:18:41-01:19:17

Martin Tejeria, Jon

01:19:17-01:20:47

Valdivia Calvo, Agustín

01:20:47-01:22:59

Ares Rodríguez, David

01:22:59-01:24:21

Valdivia Calvo, Agustín

01:24:21-01:24:33

Valdivia Calvo, Agustín

01:24:21-01:24:33

Valdivia Calvo, Agustín

01:24:34-01:27:12

Garmendia Arrieta, Estibaliz

01:27:12-01:28:57

Valdivia Calvo, Agustín

01:28:57-01:31:04

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:31:04-01:34:14

Valdivia Calvo, Agustín

01:34:14-01:34:31

Garmendia Arrieta, Estibaliz

01:34:31-01:34:45

Valdivia Calvo, Agustín

01:34:45-01:37:24

Ares Rodríguez, David

01:37:24-01:38:21

Valdivia Calvo, Agustín

01:38:21-01:38:23

Garmendia Arrieta, Estibaliz

01:38:23-01:40:09

Valdivia Calvo, Agustín

01:40:09-01:40:21

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:40:21-01:42:30

Valdivia Calvo, Agustín

01:42:30-01:42:37

Garmendia Arrieta, Estibaliz

01:42:37-01:43:26

Valdivia Calvo, Agustín

01:43:26-01:43:33

Acevedo Beldarrain, Lurdes

01:43:33-01:47:17

Valdivia Calvo, Agustín

01:47:17-01:49:10

Antxordoki Rekondo, Jon

01:49:10-01:50:09

Valdivia Calvo, Agustín

01:50:09-01:50:12

Valdivia Calvo, Agustín

01:50:09-01:50:12

Valdivia Calvo, Agustín

01:50:13-01:50:46

Ares Rodríguez, David

01:50:46-01:57:02

Valdivia Calvo, Agustín

01:57:02-01:57:23

Antxordoki Rekondo, Jon

01:57:23-01:58:52

Valdivia Calvo, Agustín

01:58:52-01:58:56

Garmendia Arrieta, Estibaliz

01:58:56-02:01:22

Valdivia Calvo, Agustín

02:01:22-02:01:31

Fernandez Castrillo, Nuria

02:01:31-02:03:13

Valdivia Calvo, Agustín

02:03:13-02:03:34

Ares Rodríguez, David

02:03:34-02:03:44

Valdivia Calvo, Agustín

02:03:44-02:03:52

Antxordoki Rekondo, Jon

02:03:52-02:03:59

Valdivia Calvo, Agustín

02:03:59-02:09:27

Valdivia Calvo, Agustín

02:03:59-02:09:27

Valdivia Calvo, Agustín

02:09:28-02:13:38

Ares Rodríguez, David

02:13:38-02:14:48

Valdivia Calvo, Agustín

02:14:48-02:14:55

Antxordoki Rekondo, Jon

02:14:55-02:16:54

Valdivia Calvo, Agustín

02:16:54-02:16:57

Egea Jauregi, Fco. Xabier

02:16:57-02:17:46

Valdivia Calvo, Agustín

02:17:46-02:17:57

Loinaz Urruzola, Uxue

02:17:57-02:20:16

Valdivia Calvo, Agustín

02:20:16-02:20:25

Loinaz Urruzola, Uxue

02:20:25-02:21:38

Valdivia Calvo, Agustín

02:21:38-02:21:51

Acevedo Beldarrain, Lurdes

02:21:51-02:25:08

Valdivia Calvo, Agustín

02:25:08-02:25:35

Antxordoki Rekondo, Jon

02:25:35-02:26:28

Valdivia Calvo, Agustín

02:26:28-02:29:54

Ares Rodríguez, David

02:29:54-02:30:27

Antxordoki Rekondo, Jon

02:30:27-02:31:02

Valdivia Calvo, Agustín

02:31:02-02:31:09

Loinaz Urruzola, Uxue

02:31:09-02:32:34

Valdivia Calvo, Agustín

02:32:34-02:32:35

Loinaz Urruzola, Uxue

02:32:35-02:33:45

Valdivia Calvo, Agustín

02:33:45-02:33:52

Acevedo Beldarrain, Lurdes

02:33:52-02:36:22

Valdivia Calvo, Agustín

02:36:22-02:41:29

Martin Tejeria, Jon

02:41:29-02:42:32

Valdivia Calvo, Agustín

02:42:32-02:43:05

Martin Tejeria, Jon

02:43:05-02:43:20

Valdivia Calvo, Agustín

02:43:20-02:43:59

Alkorta Barragán, Estitxu

02:43:59-02:44:02

Valdivia Calvo, Agustín

02:44:02-02:44:37

Martin Tejeria, Jon

02:44:37-02:44:50

Valdivia Calvo, Agustín

02:44:50-02:44:52

Egea Jauregi, Fco. Xabier

02:44:52-02:47:49

Martin Tejeria, Jon

02:47:49-02:47:55

Valdivia Calvo, Agustín

02:47:55-02:48:38

Egea Jauregi, Fco. Xabier

02:48:38-02:49:39

Valdivia Calvo, Agustín

02:49:39-02:50:28

Egea Jauregi, Fco. Xabier

02:50:28-02:51:24

Valdivia Calvo, Agustín

02:51:59-02:55:46

Valdivia Calvo, Agustín

02:51:59-02:55:46

Valdivia Calvo, Agustín

02:55:47-02:56:04