Ohizko udalbatzarrak 2020/07/17 09:39

Igotze data: 2021/09/10 10:46

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI - 15902285Q

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:13-00:01:47

Antxordoki Rekondo, Jon

00:01:47-00:02:42

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:42-00:02:47

Mateos Jimenez, David

00:02:47-00:03:30

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:30-00:03:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:30-00:03:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:34-00:05:08

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:34-00:05:08

Valdivia Calvo, Agustín

00:05:10-00:05:52

Loinaz Urruzola, Uxue

00:05:52-00:07:43

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:43-00:08:21

Ares Rodríguez, David

00:08:21-00:09:57

Valdivia Calvo, Agustín

00:09:57-00:10:01

Alkorta Barragán, Estitxu

00:10:01-00:17:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:17:10-00:17:15

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:17:15-00:22:55

Alkorta Barragán, Estitxu

00:22:55-00:22:59

Valdivia Calvo, Agustín

00:22:59-00:23:49

Alkorta Barragán, Estitxu

00:23:49-00:23:51

Valdivia Calvo, Agustín

00:23:51-00:23:57

Alkorta Barragán, Estitxu

00:23:57-00:23:58

Valdivia Calvo, Agustín

00:23:58-00:24:15

Antxordoki Rekondo, Jon

00:24:15-00:24:35

Alkorta Barragán, Estitxu

00:24:35-00:24:37

Valdivia Calvo, Agustín

00:24:37-00:25:08

Alkorta Barragán, Estitxu

00:25:08-00:25:09

Valdivia Calvo, Agustín

00:25:09-00:27:58

Valdivia Calvo, Agustín

00:28:02-00:28:05

Alkorta Barragán, Estitxu

00:28:05-00:28:16

Valdivia Calvo, Agustín

00:28:16-00:28:21

Alkorta Barragán, Estitxu

00:28:21-00:28:24

Valdivia Calvo, Agustín

00:28:24-00:29:16