Ohizko udalbatzarrak 2020/10/08 18:37

Igotze data: 2021/09/10 10:47

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI - 15902285Q

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:00:14-00:01:04

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:00:14-00:01:04

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:01:05-00:02:13

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:01:05-00:02:13

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:02:14-00:03:35

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:02:14-00:03:35

Ares Rodríguez, David

00:03:47-00:05:31

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:05:31-00:05:41

Antxordoki Rekondo, Jon

00:05:41-00:06:45

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:06:45-00:06:52

Loinaz Urruzola, Uxue

00:06:52-00:09:53

Martin Tejeria, Jon

00:09:53-00:15:50

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:15:50-00:26:10

Martin Tejeria, Jon

00:26:10-00:27:47

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:27:47-00:27:53

Martin Tejeria, Jon

00:27:53-00:28:36

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:28:36-00:28:41