Ohizko udalbatzarrak 2020/12/10 18:32

Igotze data: 2021/09/10 10:48

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER ALE EGEA JAUREGUI - 15902285Q

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:19-00:00:44

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:19-00:00:44

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:45-00:02:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:45-00:02:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:08-00:03:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:08-00:03:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:36-00:06:01

Antxordoki Rekondo, Jon

00:06:01-00:09:09

Valdivia Calvo, Agustín

00:09:09-00:09:12

Martin Tejeria, Jon

00:09:12-00:15:24

Antxordoki Rekondo, Jon

00:15:24-00:20:24

Valdivia Calvo, Agustín

00:20:24-00:20:27

Martin Tejeria, Jon

00:20:27-00:25:02

Valdivia Calvo, Agustín

00:25:02-00:26:15

Ares Rodríguez, David

00:26:15-00:29:26

Valdivia Calvo, Agustín

00:29:26-00:29:31

Mateos Jimenez, David

00:29:31-00:36:19

Martin Tejeria, Jon

00:36:19-00:36:23

Valdivia Calvo, Agustín

00:36:23-00:36:46

Valdivia Calvo, Agustín

00:36:23-00:36:46

Valdivia Calvo, Agustín

00:36:47-00:42:14

Valdivia Calvo, Agustín

00:36:47-00:42:14

Ares Rodríguez, David

00:42:25-00:44:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:44:50-00:45:50

Martin Tejeria, Jon

00:45:50-00:47:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:47:10-00:49:06