Ez ohiko Udal Batzarra - Pleno Extraordinario 2019/04/29 12:07

Igotze data: 2021/02/19 11:12

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Zaballos de Llanos, Jesús

00:00:03-00:00:53

Zaballos de Llanos, Jesús

00:03:24-00:03:27