Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/01/25 09:24

Igotze data: 2021/11/05 12:39

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:02-00:00:22

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:02-00:00:22

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:23-00:01:43

Martin Tejeria, Jon

00:01:43-00:04:18

Valdivia Calvo, Agustín

00:04:18-00:04:32