Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/04/15 11:03

Igotze data: 2021/11/05 12:40

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:36-00:01:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:36-00:01:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:12-00:01:51

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:12-00:01:51

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:53-00:02:17

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:53-00:02:17

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:19-00:03:34

Martin Tejeria, Jon

00:03:34-00:05:24

Martin Tejeria, Jon

00:03:34-00:05:24

Valdivia Calvo, Agustín

00:05:26-00:07:05

Valdivia Calvo, Agustín

00:05:26-00:07:05

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:06-00:08:21