Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/06/25 09:03

Igotze data: 2021/11/05 12:41

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:00-00:00:38

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:38-00:01:18

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:00-00:00:38

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:38-00:01:18

Antxordoki Rekondo, Jon

00:01:18-00:01:28

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:28-00:01:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:50-00:04:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:28-00:01:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:50-00:04:35

Antxordoki Rekondo, Jon

00:04:35-00:04:40

Valdivia Calvo, Agustín

00:04:40-00:05:45

Nogales Benito, Boris

00:05:45-00:06:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:06:33-00:07:10

Nogales Benito, Boris

00:07:10-00:11:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:11:35-00:11:37

Fernandez Castrillo, Nuria

00:11:37-00:14:02

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:02-00:15:20

Martin Tejeria, Jon

00:15:20-00:17:52

Valdivia Calvo, Agustín

00:17:52-00:18:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:18:10-00:19:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:17:52-00:18:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:18:10-00:19:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:19:10-00:24:54

Valdivia Calvo, Agustín

00:18:10-00:19:10

Valdivia Calvo, Agustín

00:19:10-00:24:54