Ohizko udalbatzarrak 2021/09/09 18:31

Igotze data: 2021/11/05 12:41

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:11-00:00:39

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:11-00:00:39

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:40-00:01:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:40-00:01:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:40-00:02:43

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:40-00:02:43

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:45-00:04:28

Martin Tejeria, Jon

00:04:28-00:12:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:12:19-00:13:08

Ares Rodríguez, David

00:13:08-00:15:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:15:50-00:15:53

Antxordoki Rekondo, Jon

00:15:53-00:16:47

Valdivia Calvo, Agustín

00:16:47-00:16:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:16:47-00:16:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:16:52-00:18:25

Valdivia Calvo, Agustín

00:16:52-00:18:25

Valdivia Calvo, Agustín

00:18:26-00:19:59

Valdivia Calvo, Agustín

00:18:26-00:19:59

Valdivia Calvo, Agustín

00:20:00-00:21:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:20:00-00:21:35

Valdivia Calvo, Agustín

00:21:35-00:24:30

Valdivia Calvo, Agustín

00:24:30-00:24:50

Valdivia Calvo, Agustín

00:21:35-00:24:30

Valdivia Calvo, Agustín

00:24:30-00:24:50

Ares Rodríguez, David

00:24:50-00:25:28

Valdivia Calvo, Agustín

00:25:28-00:25:29

Antxordoki Rekondo, Jon

00:25:29-00:25:56

Valdivia Calvo, Agustín

00:25:56-00:26:37

Acevedo Beldarrain, Lurdes

00:26:37-00:27:33

Valdivia Calvo, Agustín

00:27:33-00:27:42