Ohizko udalbatzarrak 2021/10/14 18:40

Igotze data: 2022/05/17 10:53

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:04-00:00:28

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:28-00:01:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:04-00:00:28

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:28-00:01:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:00:28-00:01:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:20-00:02:20

Valdivia Calvo, Agustín

00:01:20-00:02:20

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:23-00:03:22

Valdivia Calvo, Agustín

00:02:23-00:03:22

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:23-00:04:27

Valdivia Calvo, Agustín

00:03:23-00:04:27

Valdivia Calvo, Agustín

00:04:28-00:05:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:04:28-00:05:07

Valdivia Calvo, Agustín

00:05:08-00:06:57

Martin Tejeria, Jon

00:06:57-00:07:41

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:41-00:07:57

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:41-00:07:57

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:58-00:11:12

Valdivia Calvo, Agustín

00:11:12-00:11:21

Valdivia Calvo, Agustín

00:07:58-00:11:12

Valdivia Calvo, Agustín

00:11:12-00:11:21

Antxordoki Rekondo, Jon

00:11:21-00:12:19

Valdivia Calvo, Agustín

00:12:19-00:12:32

Mateos Jimenez, David

00:12:32-00:13:20

Valdivia Calvo, Agustín

00:13:20-00:13:27

Loinaz Urruzola, Uxue

00:13:27-00:14:38

Valdivia Calvo, Agustín

00:14:38-00:15:46