Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2021/11/04 09:02

Igotze data: 2022/05/17 10:53

Deskribapena: Ez ohiko udalbatzarra

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: FRANCISCO XABIER EGEA JAUREGUI

Ziurtagiriaren izena: CN=Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4), OU=NZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCI, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:01-00:00:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:30-00:01:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:01-00:00:30

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:30-00:01:30

Ares Rodriguez, David

00:01:30-00:04:20

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:20-00:04:24

Martin Tejeria, Jon

00:04:24-00:08:44

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:44-00:08:50

Fernandez Castrillo, Nuria

00:08:50-00:11:05

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:05-00:11:31

Antxordoki Recondo, Jon

00:11:31-00:12:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:50-00:13:50

Antxordoki Recondo, Jon

00:11:31-00:12:50

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:50-00:13:50